Rastislav Materánka | Kachľové pece
Kachľová pec

Kachľové pece

Fungujú na princípe akumulačnej pece s keramickošamotovými stenami hrubými 8 až 18cm. Vysoká teplota z vnútorného priestoru ohniska sa ťahom pece pomaly odvádza cez keramický plášť vo forme sálania tepelného žiarenia do priestoru miestností. - nemá žiadnu kovovú vykurovaciu vložku, ktorá by ovplivňovala ionizáciu vzduchu v miestnosti. Pritom produkuje zdraviu prospešné záporné ióny, ktoré zlepšujú psychický stav človeka a aj kladne vplívajú na duševnú pohodu človeka.


Ďalšie ukážky realizovaných kachľových pecí

Viac referencií