Rastislav Materánka | Kachľové šporáky
Kachľový šporák

Kachľové šporáky

Hlavnou funkciou šporákov je tepelná úprava potravín. Vykurovanie priestorov je funkcia druhoradá. Výhodou šporáka je rýchla reakcia uvoľňovania tepelnej energie po zakúrení. - naše šporáky sú na mieru.


Ďalšie ukážky realizovaných kachľových šporákov

Viac referencií