Kachľové pece

Fungujú na princípe akumulačnej pece s keramickošamotovými stenami hrubými 8 až 18 cm.
Vysoká teplota z vnútorného priestoru ohniska sa ťahom pece pomaly odvádza cez keramický plášť vo forme sálania tepelného žiarenia do priestoru miestností – nemá žiadnu kovovú vykurovaciu vložku, ktorá by ovplyvňovala ionizáciu vzduchu v miestnosti. Pritom produkuje zdraviu prospešné záporné ióny, ktoré zlepšujú psychický stav človeka a aj kladne prispievajú k duševnej pohode človeka.