Kachľové šporáky

Hlavnou funkciou šporákov je tepelná úprava potravín. Vykurovanie priestorov je funkcia druhoradá. Výhodou šporáka je rýchla reakcia uvoľňovania tepelnej energie po zakúrení.

Naše šporáky sú na mieru.